За Нас
Кои сме Ние и за Какво се Борим?

      Сдружение с нестопанска цел Арт студио “Камбана” е основано в края на 2005 година от членове на съществуващото вече 25 години Театрално студио “Камбана”. Целта на сдружението е да популяризира и развива българската и международната класическа и съвременна култура, да интегрира младите хора чрез средствата на изкуството, да създава предпоставки за бъдещото позитивно включване на подрастващите в социалния живот.

Сдружението има за предмет на дейност следните приоритети:
 • представяне сред младите хора на различните форми на театралното изкуство /дискусионен театър, театър на открито, образователен театър и др./, на музикалното, танцовото и изобразителното изкуство;
 • обучение на младежи и ученици посредством интерактивни и интердисциплинарни форми;
 • подкрепа на млади хора, занимаващи се с изкуство, и насърчаване на тяхната емоционална интелигентност и ниво на култура;
 • обмен на културни достижения с български и чужди държавни и неправителствени организации;
 • прокламиране и възпитание в ценностите на гражданското общество чрез изразните средства на изкуството.
 • Средствата за постигане на целите на Сдружението са:
 • публикуване и популяризиране чрез собствена интернет страница;
 • театрални и интердисциплинарни представления на сцена и в училищата;
 • организиране на дискусии , срещи и форуми;
 • проектиране и разпространяване на брошури, афиши, преводи, мултимедийни клипове, свързани с целите на “Камбана”;
 • курсове за обучение чрез интерактивни методи;
 • осведомяване на обществеността за целите и мероприятията на “Камбана”, сътрудничество с национални и чуждестранни държавни и обществени организации със сходни цели;
 • участие и организиране на медийни, фестивални и театрални национални и международни прояви;
 • обмен на театрални техники и опит;
 • реализиране, разпространение и продажба на художествена театрална продукция;
 • изследователска дейност, обмен на опит и квалификационни курсове за прилагането на добрите практики в катализирането на позитивни социални промени чрез средствата на изкуството.

 •       Арт студио “Камбана” извършва като допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, издателска, информационна, консултантска, дизайнерска, рекламна, мениджмънт и маркетинг в областта на театъра, културата и изкуството. През годините студиото работи усърдно за създаване на мрежа от младите творци на България. От май месец 2007г. Арт студио “Камбана” може да се похвали, че заедно с “ТЕМП- Арт”- Враца и Читалище “Отец Паисий” град Самоков е сред учредителите на Българската асоциация на аматьорските театри в България (БААТ).
  За Нас

  Календар One for All, All for One...2